Fanpage Facebook: https://www.facebook.com/giangdaikim

Zalo Chat: https://zalo.me/giangdaikim (Quét bằng QR)

Telegram: https://t.me/giangdaikim

Skype: https://join.skype.com/invite/v3EILNLrPFYM

Linkedin: https://www.linkedin.com/company/giangdaikim/

Phone number: 0938132866 (Đại diện doanh nghiệp – Chỉ phục vụ công việc)