Công ty Giải Pháp Đầu Tư Giang Đại Kim chuyên các Hoạt động Hỗ trợ Dịch vụ Tài chính giữa các Cá nhân – Tổ chức – Doanh nghiệp – Ngân hàng. Dịch vụ tư vấn đầu tư Doanh nghiệp – Dự án – Xây dựng. Tư vấn đầu tư theo yêu cầu trên cơ sở phí và hợp đồng.

Tìm Hiểu Thêm: https://taichinhdv.vn/

Tham khảo thêm:  Samsung giảm sản xuất smartphone tại Việt Nam