Vĩnh Long, Ngày 01 Tháng 08 Năm 2023

THÔNG BÁO
V/v: Thay đổi Tên gọi dịch vụ và Tên miền Web60s.vn
thành Giang Đại Kim iNET Website

Số: 02-2023/TB

Kính gửi: Quý đối tác, Quý khách hàng và nhân viên của Công ty.

Nhằm tái cơ cấu lại các Dịch vụ trực tuyến trên Internet (iNET) như: Marketing, Thiết kế – Lập trình Website, Tên miền, Hosting, Email Domain, Social, Tương tác,… Nay công ty quyết định thay đổi lại tên gọi và sử dụng tên miền mới như sau:

Trước khi thay đổi

  • Tên gọi cũ: Web60s.vn
  • Tên viết tắt: Web60s
  • Liên kết dịch vụ: https://web60s.vn/
  • Liên kết quản trị dịch vụ: https://inet.web60s.vn/

Sau khi thay đổi

Thông báo có hiệu lực kể từ ngày ký, dự kiến hoàn thành chuyển đổi tên gọi và tên miền ngày 10/08/2023 (mười ngày).

Sau thời gian hoàn thành chuyển đổi này, các tên gọi cũ cũng như các tên miền cũ (như bên trên) sẽ không sử dụng nữa và chờ đến ngày hết hạn thu hồi tên miền. Nếu có bất kỳ nội dung gì khác liên quan sau ngày này, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm trong phạm vi của chúng tôi nữa vì không còn sở hữu và sử dụng.

Xin trân trọng cảm ơn Quý đối tác, Quý khách hàng và nhân viên đã tin tưởng chúng tôi trong suốt thời gian qua!

Tham khảo thêm:  Tuyển dụng nhân viên tư vấn BĐS - Công ty Giang Đại Kim

Trân trọng kính chào./.

TM CÔNG TY
GIÁM ĐỐC

(Đã ký, Đóng dấu)

PHAN QUỐC SƠN