Nhằm thực hiện việc chuyển đổi số đối với hóa đơn điện tử theo Thông tư số 78/2021/TT-BTC có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/7/2022. Công ty TNHH Giải Pháp Đầu Tư Giang Đại Kim chính thức phát hành hóa đơn điện tử kể từ ngày 05 tháng 04 năm 2022.

Thông báo phát hành hóa đơn điện tử Công ty Giang Đại Kim - Thực hiện chuyển đổi số năm 2022

Cụ thể:

  • Hóa đơn ký hiệu: 1C22TDK – Đăng ký phát hành lần đầu, hiệu lực ngày 05/04/2022;
  • Tra cứu và Xác thực file XML hóa đơn điện tử tại trang đối tác cung cấp hóa đơn điện tử: https://tracuu.cyberbill.vn hoặc https://giangdaikim.com.vn/vat;
  • Thông tin tra cứu ở dưới cùng của bản thể hiện hóa đơn. Nếu khách hàng nhận HĐĐT GTGT (VAT) qua email, thông tin tra cứu và file hóa đơn gốc sẽ được gửi đính kèm trong email.

Ý nghĩa về ký hiệu hóa đơn theo thông tư 78:

1C22TDK
Phản ánh loại hóa đơn điện tử giá trị gia tăngC thể hiện hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuếNăm lập hóa đơn điện tử. Được xác định theo 2 chữ số cuối của năm dương lịchÁp dụng đối với hóa đơn điện tử do các Doanh nghiệp, Tổ chức, Hộ, Cá nhân kinh doanh đăng ký sử dụng với cơ quan thuếKý hiệu mẫu hóa đơn điện tử do Công ty tự đăng ký
Giải thích ký hiệu hóa đơn điện tử theo thông tư 78 của Công ty Giang Đại Kim

Ngày 17/9/2021, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 78/2021/TT-BTC (Thông tư 78) hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Quản lý thuế số 38 ngày 13/6/2019, Nghị định 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ. Theo Thông tư 78, từ ngày 01/7/2022 hóa đơn giấy sẽ không còn hiệu lực, thay vào đó là áp dụng hóa đơn điện tử.

Tham khảo thêm:  Website chính thức của Công ty Giang Đại Kim sẽ được công bố vào ngày 20 tháng 06 năm 2022

Thông tư 78 có hiệu lực thi hành, theo đó, hóa đơn điện tử cũng được áp dụng đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh kể từ ngày 1/7/2022. Theo đó, thông tư khuyến khích cơ quan, tổ chức, cá nhân đáp ứng điều kiện về hạ tầng công nghệ thông tin áp dụng quy định về hóa đơn, chứng từ điện tử theo hướng dẫn tại thông tư này và của Nghị định số 123/2020/NĐ-CP trước ngày 1/7/2022.

Riêng trường hợp không thực hiện giao dịch với cơ quan thuế bằng phương tiện điện tử, không có hạ tầng công nghệ thông tin, không có hệ thống phần mềm kế toán, không có phần mềm lập hóa đơn điện tử để sử dụng hóa đơn điện tử và để truyền dữ liệu điện tử đến người mua và đến cơ quan thuế thì sử dụng hóa đơn giấy của cơ quan thuế trong thời gian tối đa 12 tháng, đồng thời cơ quan thuế có giải pháp chuyển đổi dần sang áp dụng hóa đơn điện tử.

Một điểm đáng lưu ý, đó là kể từ ngày 1/7/2022, các thông tư, quyết định của Bộ Tài chính liên quan đến hóa đơn được ban hành trước đó sẽ hết hiệu lực thi hành. Vì vậy, để triển khai hệ thống quản lý hóa đơn điện tử của cơ quan thuế, Tổng cục Thuế đã và đang đầu tư nâng cấp hạ tầng kỹ thuật hệ thống hoá đơn điện tử để sẵn sàng tiếp nhận đề nghị và kết nối với tất cả các tổ chức cung cấp dịch vụ hoá đơn điện tử đáp ứng đầy đủ các tiêu chí theo quy định từ ngày 1/7/2022.

Thông báo phát hành hóa đơn điện tử Công ty Giang Đại Kim - Thực hiện chuyển đổi số năm 2022

Song song với đó, đối với các tổ chức, cá nhân có nhu cầu triển khai hóa đơn điện tử trước ngày 1/7/2022, Tổng cục Thuế có trách nhiệm tận dụng mọi nguồn lực về cơ sở hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin hiện có để triển khai thực hiện. Khuyến khích các tổ chức có năng lực tham gia cung cấp dịch vụ nhận, truyền, lưu trữ dữ liệu hóa đơn điện tử với cơ quan thuế.

Tham khảo thêm:  Samsung giảm sản xuất smartphone tại Việt Nam

Thông qua hệ thống hoá đơn điện tử, ngành Thuế hướng đến mục tiêu góp phần giúp các doanh nghiệp chuyển đổi số khi tiến hành số hóa, tự động hóa tất cả các quy trình làm việc để thay thế phương thức làm việc thủ công, kém hiệu quả trước đây. Mọi hoạt động của doanh nghiệp từ sản xuất, quảng bá, tiếp thị, bán hàng, thanh toán cho tới xuất hóa đơn… sẽ được số hóa, tự động hóa, đồng thời đồng bộ lẫn nhau để tạo nên một hệ thống hoàn chỉnh, từ đó, tối ưu quy trình quản lý, nâng cao hiệu suất làm việc, tiết kiệm chi phí.

Theo Tin Bộ Tài Chính MOF GOV