Thông báo phát hành hóa đơn điện tử Công ty Giang Đại Kim - Thực hiện chuyển đổi số năm 2022

Thông báo phát hành hóa đơn điện tử Công ty Giang Đại Kim – Thực hiện chuyển đổi số năm 2022

 Nhằm thực hiện việc chuyển đổi số đối với hóa đơn điện tử theo Thông tư số 78/2021/TT-BTC có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/7/2022. Công ty TNHH Giải Pháp Đầu Tư Giang… Đọc tiếp »Thông báo phát hành hóa đơn điện tử Công ty Giang Đại Kim – Thực hiện chuyển đổi số năm 2022